Chính Sách Xử Lý Khiếu Nại

 Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

– Tất cả mọi trường sản phẩm lỗi không đúng theo mô tả sản phẩm đăng bán trên website MPDermatology.vn , quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục đổi hoặc trả xem chính sách đổi trả tại đây.

– Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.